Sodra: Emerytury zostaną dostarczone do domu w taki sam sposób jak poprzednio

W nowym roku Poczta Litewska dostarczy seniorom emerytury do domu na większości terytoriów obsługiwanych przez Sodrę. Przy zmianie usługodawcy, kolejność dostarczania emerytur zostanie ta sama.

zw.lt
Sodra: Emerytury zostaną dostarczone do domu w taki sam sposób jak poprzednio

Fot. scanpix.lt/Žygimantas Gedvila

Od stycznia Poczta Litewska będzie obsługiwać łącznie 42 klientów oddziałów Sodry. W Druskiennikach i Wyłkowyszkach emerytury do domu dostarczy UAB „Bastaras”, w Kłajpedzie, Kretyndze i Oniksztach – UAB „Rausidas”.

Prawie 240 tys. osób będzie co miesiąc otrzymywać emerytury i inne świadczenia w domu.

Emerytury i świadczenia z pomocy społecznej są dostarczane do domu w dniach 10-26 każdego miesiąca. Po przybyciu do domu pracownik Poczty Litewskiej lub innej firmy poprosi o dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty. Po otrzymaniu emerytury będą potrzebować podpis na papierowym pokwitowaniu.

Sodra apeluje do emerytów, by byli ostrożni – pracownicy przynoszący emeryturę nie będą oferować żadnych innych usług, przyniosą tylko pieniądze. Nie poproszą Cię o opłacenie rachunków, policzenie oszczędności ani złożenie lub wypełnienie jakichkolwiek innych dokumentów — wystarczy podpisać pokwitowanie.

Podczas pandemii ważne jest również, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo — nosić maskę na twarz i podpisywać dokumenty osobistym długopisem.

Zmiana dostawców usług została przygotowana z wyprzedzeniem i proces przebiegł sprawnie. Jednak na obszarach wiejskich niewielki odsetek osób otrzymujących emeryturę może nie otrzymać emerytury w normalnym terminie dostawy, ponieważ ich adresy w systemie są niepełne lub niedokładne. Obecnie takich odbiorców jest 395.

Jeśli mieszkańcy nie otrzymają renty w zwykłe dni dostawy lub mają inne pytania dotyczące dostawy do domu, mogą zadzwonić na infolinię Sodry pod numer (8 5) 250 0883. Konsultanci wyjaśnią o każdym przypadku indywidualnie i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Dostawa emerytury do domu może być przyznana osobom w wieku powyżej 80 lat, niepełnosprawnym lub wymagającym stałej opieki, osobom mieszkającym w obszarach, w których nie ma możliwości wypłaty, oraz tym, którzy zdecydowali się na dostawę renty do domu przed 2009 r. grudniem.

PODCASTY I GALERIE