Sejm uznał gwałtowny wzrost nielegalnej migracji za agresję hybrydową

We wtorek Sejm przyjął rezolucję uznającą zwiększoną nielegalną migrację przez Białoruś za agresję hybrydową.

BNS
Sejm uznał gwałtowny wzrost nielegalnej migracji za agresję hybrydową

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. BNS/Scanpix

W rezolucji stwierdzono, że nielegalne i zorganizowane przerzuty migrantów przez granicę Litwy z państw trzecich są wykorzystywane do destabilizacji sytuacji na Litwie.

Przyjęta przez Sejm rezolucja wyraża obawę, że „ta hybrydowa agresja może zostać nasilona i stać się podstawą dla nowych zagrożeń w kontekście zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń wojskowych „Zapad”.

Ćwiczenia mają odbyć się w sierpniu w pobliżu m.in. w pobliżu granicy z Litwą.

Dlatego posłowie proponują rządowi wykorzystanie wojska do wzmocnienia ochrony granicy na odcinku granicy między Litwą a Białorusią oraz do budowy bariery ochronnej w jak najkrótszym czasie na całym odcinku tej granicy.

Posłowie chcą także postawić przed sądem organizatorów przerzutów nielegalnych migrantów, w tym obywateli Białorusi i jej instytucje oraz biznesmenów, którzy organizują w imieniu władz te przerzuty. Powinni także zostać objęci sankcjami litewskimi i unijnymi.

Dokument został zainicjowany przez Laurynasa Kasčiūnasa, przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, przewodniczącej frakcji Związek Ojczyzny-Litewska Chrześcijańska Demokracja, Aušrinė Norkienė, przewodniczącej frakcji Związku Chłopó i Zielonych, Viktorasa Fiodorovasa, przewodniczącego frakcji Partii Pracy, Jonasa Pinskusa, przewodniczącego Litewskiej Frakcji Regionów i Žygimantas Pavilionis, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu.

W rezolucji posłowie proponują, aby cudzoziemcy z państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli litewską granicę i nie posiadają dokumentów tożsamości (z wyjątkiem kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych oraz dzieci poniżej 16 roku życia) byli traktowani jako potencjalni „aktywni uczestnicy trwającej agresji hybrydowej”. Powinni oni zatem podlegać innym warunkom przetrzymywania i życia niż normalni uchodźcy.

Proponuje się również rozpoczęcie kampanii informacyjnej w krajach pochodzenia nielegalnej migracji w celu odstraszenia potencjalnych migrantów i dążenia do powrotu ich do ich krajów pochodzenia.

PODCASTY I GALERIE