Sejm ustanowił obowiązek czipowania zwierząt domowych

Sejm we wtorek przyjął poprawki do Ustawy o Dobrostanie i Ochronie Zwierząt nakładające obowiązek znakowania kotów, psów i fretek mikroczipami i wpisywania ich do Rejestru Zwierząt.

zw.lt
Sejm ustanowił obowiązek czipowania zwierząt domowych

Fot. Joanna Bożerodska

Procedura ta dotyczy nie tylko zwierząt, które urodzą się po wejściu poprawek w życie, ale też i wszystkich żyjących zwierząt domowych. Poprawki przewidują jednak różne terminy ich czipowania.

Zmiany wejdą w życie 1 maja br., a zwierzęta które przyjdą na świat po tym terminie będą musiały zostać oznakowane i zarejestrowane w ciągu czterech miesięcy. Koty, psy i fretki, które przyszły na świat przed 1 maja będą musiały być oznakowane i zarejestrowane do 1 maja 2022 r., Jeśli ktoś postanowi zwierzę sprzedać lub podarować komuś innemu musi to zrobić zanim dokona tych czynności – od 1 maja nie wolno sprzedawać i ofiarowywać nieczipowanych zwierząt.

Koszty zaczipowania i rejestracji psów, kotów i fretek hodowanych przez osoby korzystające z pomocy społecznej będą refundowane z budżetu państwa i samorządów. Na refundację koszów mogą liczyć także osoby, które posiadają psy-opiekuny, chodzi o np. osoby niewidome. Ustawa przewiduje, że rekompensaty będą wypłacane do 31 grudnia 2022 r. r

Poprawki zabraniają również sprzedaży zwierząt na targowiskach i na ulicy, a weterynarze mają obowiązek poinformować właściwe władze, gdy istnieje podejrzenie złego traktowania zwierzęcia.

Ustawa o Dobrostanie i Ochronie Zwierząt została również uzupełniona o nową definicję znęcania się nad zwierzętami. Będą to działania lub zaniechania, które uszkadzają części ciała zwierzęcia, ich narządy i powodują stałe następstwa dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego.

W 2012 roku Sejm zdecydował, że od 2016 roku wszystkie psy, koty i fretki muszą mieć mikroczipy i powinny zostać wpisane do Rejestru Zwierząt. Latem 2016 r. Sejm jednak zrezygnował z wprowadzenia obowiązkowego znakowania zwierząt, argumentując, że z powodu dodatkowego obciążenia finansowego „większość populacji nie jest na to gotowa”.

Sprawą dobrostanu zwierząt zajęto się ponownie po zeszłorocznych doniesieniach o łamaniu praw zwierząt w nielegalnych hodowlach.

PODCASTY I GALERIE