Premier zapowiada wzrost minimalnego wynagrodzenia

Premier Ingrida. Šimonytė powiedziała, że minimalne miesięczne wynagrodzenie (MMA), które obecnie wynosi 642 euro, powinno wzrosnąć od przyszłego roku. Nie chciała jednak prognozować o jaką sumę. Stwierdziła tylko, że zależy to od prognoz wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku.

zw.lt
Premier zapowiada wzrost minimalnego wynagrodzenia

„Sprawa ta jest mniej więcej odpolityczniona, mniej więcej automatyczna Nastąpi pewien wzrost, o jaką kwotę – naprawdę nie mogę na razie powiedzieć, bo to będzie zależało od prognoz płącowych”- powiedziała premier.

Z kolei Banki Litwy twierdzi, że minimalna płaca na Litwie mogłaby wzrosnąć od przyszłego roku o 9,6 proc., czyli o 62 euro – do 703 euro.

Kotryna Tamoševičienė, dyrektor Departamentu Ekonomii BL, stwierdziła, że wyliczenia wysokości MMA zostały oparte o prognozy Ministerstwa Finansów zrostu płac i przy uwzględnieniu formuły uzgodnionej przez Radę Trójstronną.

Według niej, pandemia nie spowolniła znacząco wzrostu płac, z wyjątkiem branży hotelowo-gastronomicznej, a i liczba zatrudnionych spadła tylko nieznacznie.

„Płace rosły w prawie wszystkich sektorach gospodarki. Jedynym sektorem, w którym średni wzrost w ciągu roku był ujemny, było hotelarstwo i gastronomia ”- powiedziała przedstawicielka BL.

Ričardas Sartatavičius, dyrektor generalny Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, stwierdził, że należy zweryfikować formułę określania MMA.

„Proponujemy zrewidowanie formuły wyznaczania MMA poprzez zastosowanie (…) kryteriów obecnie dyskutowanych w instytucjach europejskich, zgodnie z którymi MMA powinna być determinowana siłą nabywczą płacy minimalnej z uwzględnieniem kosztów utrzymania , ogólny poziom płac i ich podział, wzrost płac i produktywność. ”- powiedział R. Sartatavičius na posiedzeniu Rady trojstronnej.

Ostatni raz płaca minimalna wzrosła w styczniu tego roku z 607 euro do 642 euro (brutto)

PODCASTY I GALERIE