Osoby, które chcą odzyskać podatek VAT z Wielkiej Brytanii, mogą to zrobić tylko do 31 marca

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) przypomina w swoim komunikacie prasowym, że wnioski o zwrot VAT zapłaconego w Zjednoczonym Królestwie w 2020 r. należy składać maksymalnie do 31 marca.

zw.lt
Osoby, które chcą odzyskać podatek VAT z Wielkiej Brytanii, mogą to zrobić tylko do 31 marca

BNS/Scanpix

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii przewidywała, że podatek VAT zapłacony na Wyspach w 2020 r. można zwrócić w takim samym trybie, jak przed Brexitem, ale wnioski o zwrot można składać maksymalnie do 31 marca, zamiast do 30 września jak było dotąd. Wnioski mogą składać litewskie spółki i rezydenci fizyczni, którzy zakupili towary lub usługi w Wielkiej Brytanii i zapłacili tam VAT w 2020 r. jeśli w momencie zakupu byli zarejestrowani na Litwie jako podatnicy VAT. Można to zrobić, przesyłając wnioski za pośrednictwem elektronicznego systemu informacji o rejestracji wniosków VMI EPRIS.

Inspekcja Podatkowa przypomina też, że obowiązują limity kwotowe przy zwrocie VAT- minimalna kwota to 50 euro (35 funtów).

PODCASTY I GALERIE