Nagroda IPN „Semper Fidelis” dla ZHPnL

Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy wręczył Nagrodę „Semper Fidelis”. W gronie laureatów znalazł się Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie.

zw.lt
Nagroda IPN „Semper Fidelis” dla ZHPnL

Fot. Joanna Bożerodska

„Tą nagrodą IPN składa hołd tym wszystkim, którzy zachowują polskie dziedzictwo na Kresach. Ona wyrosła z tej wielkiej aktywności i pracy Polaków na Wschodzie – powiedział Jarosław Szarek, prezes IPN rozpoczynając galę wręczenia 1. edycji nagrody.

Do uczestników uroczystości list skierował również prezydent RP Andrzej Duda.

Idea tej nagrody zrodziła się podczas prac Kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci”. Jak wyjaśnił dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, dostrzeżono wówczas, że bardzo wiele zgłoszeń dotyczy ludzi, instytucji, organizacji, które zajmują się ochroną polskiego dziedzictwa na Wschodzie, ratowaniem tych pozostałości i świetności Rzeczypospolitej, tych elementów, które zostały na Kresach. Dlatego kierownictwo IPN uznało, że należy wyróżnić i podkreślić ich zaangażowanie specjalną nagrodą, Nagrodą „Semper Fidelis” – zawsze wierny.

Laureatów wyłoniła Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN Jarosław Szarek.

Laureatami I edycji Nagrody „Semper Fidelis” zostali: socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki ks. Roman Dzwonkowski, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi płk Weronika Sebastianowicz, Komendant Polskiego Harcerstwa na Ukrainie, harcmistrz Stefan Adamski.

Statuetki przyznane zostały również„Wołaniu z Wołynia” – pismu religijno-społecznemu rzymskokatolickiej diecezji łuckiej na Ukrainie i Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie. W imieniu ZHPnL nagrodę odebrał Naczelnik Organizacji Harcerzy phm. Gerard Tumasz. Wyróżnienie za twórczość literacką inspirowaną losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej odebrał Wiesław Helak, pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, autor m.in.: „Lwowska noc”, „Scenariusze syberyjskie”, „Tryhubowa”, „Tchnienie”, „Nad Zbruczem”.

Na podstawie: ipn.gov.pl

PODCASTY I GALERIE