Aktualności
zw.lt

Nagroda IPN „Semper Fidelis” dla ZHPnL

Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy wręczył Nagrodę „Semper Fidelis”. W gronie laureatów znalazł się Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie.

„Tą nagrodą IPN składa hołd tym wszystkim, którzy zachowują polskie dziedzictwo na Kresach. Ona wyrosła z tej wielkiej aktywności i pracy Polaków na Wschodzie – powiedział Jarosław Szarek, prezes IPN rozpoczynając galę wręczenia 1. edycji nagrody.

Do uczestników uroczystości list skierował również prezydent RP Andrzej Duda.

https://twitter.com/ipngovpl/status/1186613657309982720

Idea tej nagrody zrodziła się podczas prac Kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci”. Jak wyjaśnił dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, dostrzeżono wówczas, że bardzo wiele zgłoszeń dotyczy ludzi, instytucji, organizacji, które zajmują się ochroną polskiego dziedzictwa na Wschodzie, ratowaniem tych pozostałości i świetności Rzeczypospolitej, tych elementów, które zostały na Kresach. Dlatego kierownictwo IPN uznało, że należy wyróżnić i podkreślić ich zaangażowanie specjalną nagrodą, Nagrodą „Semper Fidelis” – zawsze wierny.

https://twitter.com/ipngovpl/status/1186263894798618626

Laureatów wyłoniła Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN Jarosław Szarek.

Laureatami I edycji Nagrody „Semper Fidelis” zostali: socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki ks. Roman Dzwonkowski, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi płk Weronika Sebastianowicz, Komendant Polskiego Harcerstwa na Ukrainie, harcmistrz Stefan Adamski.

Statuetki przyznane zostały również„Wołaniu z Wołynia” – pismu religijno-społecznemu rzymskokatolickiej diecezji łuckiej na Ukrainie i Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie. W imieniu ZHPnL nagrodę odebrał Naczelnik Organizacji Harcerzy phm. Gerard Tumasz. Wyróżnienie za twórczość literacką inspirowaną losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej odebrał Wiesław Helak, pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, autor m.in.: „Lwowska noc”, „Scenariusze syberyjskie”, „Tryhubowa”, „Tchnienie”, „Nad Zbruczem”.

Na podstawie: ipn.gov.pl

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!