Litwa umożliwiła składanie wniosków o azyl w swojej ambasadzie na Białorusi

Od środy Litwa umożliwiła ubiegania się o azyl w swojej ambasadzie na Białorusi.

zw.lt
Litwa umożliwiła składanie wniosków o azyl w swojej ambasadzie na Białorusi

Mówi o tym rozporządzenie podpisane we wtorek przez ministra obrony narodowej Arvydasa Anušauskasa, który zastępuje ministra spraw zagranicznych.
Do tej pory litewska straż graniczna zachęcała nielegalnych migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią i zostali zawróceni, do ubiegania się o azyl w punktach kontroli granicznej.
„Wnioski cudzoziemców o udzielenie azylu można składać w ambasadzie Republiki Litewskiej w Republice Białorusi” – czytamy w dokumencie, który wszedł w życie w środę.
Zarządzenie zobowiązuje szefa ambasady Litwy do określenia sposobu i terminu składania wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz wyznaczenia odpowiedzialnego pracownika ambasady, którego zadaniem będzie przekazywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy składanych przez cudzoziemców do Wydziału Migracji.
Zgodnie z opisem nowej procedury, cudzoziemiec musi złożyć w poselstwie pisemny wniosek o nadanie statusu uchodźcy, kopię ważnego dokumentu podróży, np. paszportu, kopie dokumentów potwierdzających jego legalną obecność w kraju, w którym składany jest wniosek oraz inne dokumenty uzasadniające uzyskanie azylu.
Znowelizowana ustawa przewiduje, że w sytuacji nadzwyczajnej o azyl na Litwie można ubiegać się na przejściach granicznych lub w strefach tranzytowych, a także na terytorium kraju przy legalnym wjeździe, a krajach trzecich – w misjach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych Republiki Litewskiej wyznaczonych przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius już wcześniej mówił, że wnioski o azyl nigdy nie były składane na przejściach granicznych, ponieważ wielu migrantów nie posiada dokumentów tożsamości i nie jest przepuszczanych przez białoruskie władze.

PODCASTY I GALERIE