Dziś Dzień Litewskich Wspólnot Narodowych

21 maja jest obchodzimy Dzień Litewskich Wspólnot Narodowych. W 2013 r. litewski parlament przyjął zmiany w ustawie o dniach pamięci, dodając tę ​​datę do listy Dni Pamięci.

zw.lt
Dziś Dzień Litewskich Wspólnot Narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Z tej okazji premier Ingrida Šimonytė spotka się w piątek z przedstawicielami litewskich mniejszości i wspólnot narodowych.

W spotkaniu z członkami Rady Wspólnot Narodowych udział wezmą również Minister Kultury Simonas Kairys, Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė oraz przedstawiciele pozarządowych organizacji mniejszości narodowych.

Zwykle mniejszości narodowe mieszkające na Litwie organizują w tym dniu wydarzenia kulturalne i dyskusje, a w Ratuszu wręczane są nagrody przedstawicielom środowisk narodowych, organizacji pozarządowych i mniejszości narodowych za ich wkład w dziedzinie mniejszości narodowych.

Z powodu kwarantanny w tym roku nie ma możliwości spotkania się na żywo – wspólnoty narodowe otrzymały wirtualne pozdrowienia.

W 2002 roku UNESCO dzień 21 maja postanowiło ogłosić Światowy Dzień Krzewienia Kultur, a w 2013 roku Sejm ogłosił go Dniem Wspólnot Narodowych, upamiętniając dążenie państwa do zachowania tożsamości, różnorodności, wolności i współpracy wszystkich narodów żyjących na Litwie.

W swoim komunikacie Departament Mniejszości Narodowych podkreśla, że „mniejszości narodowe są integralną częścią naszego społeczeństwa i mają długotrwałe więzi historyczne i kulturowe z Litwą. Od wieków wspólnoty etniczne odgrywały ważną rolę: przyczyniły się do powstania państwa litewskiego oraz obrony jego wolności i niezależności ”.

Departament zwraca też uwagę, że w okresie Sąjūdisu przedstawiciele 26 wspólnot narodowych poparło ideę deklaracji narodowej, której celem było pokazanie, że mniejszości narodowe popierają dążenia Litwy do niepodległości. Obywatele wszystkich narodowości mieszkający na Litwie włączyli się do ruchu odrodzenia narodowego: poparli referendum w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Litwy, stali na Szlaku Bałtyckim, bronili niepodległości kraju w czasie wydarzeń styczniowych 1991 i podczas przewrotu sierpniowego tego samego roku.

Według danych ze Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku przeprowadzonego przez Departament Statystyki, 84,2 proc. całej ludności Litwy stanowili Litwini, 6,6%. – Polacy, 5,8 proc. – Rosjanie, 1,2 proc. – Białorusini, 0,5 proc. – Ukraińcy, 0,6 proc. – mieszkańcy innych narodowości.

Na podst. BNS, DMN

PODCASTY I GALERIE