158. rocznica Powstania Styczniowego

W 158. rocznicę Powstania Styczniowego konsul RP Marcin Zieniewicz złożył wieniec w głównej kaplicy cmentarza na Rossie.

zw.lt
158. rocznica Powstania Styczniowego

„Powstanie jest wydarzeniem, które legło u podstaw narodzenia się świadomości narodowej historycznej w tym okresie walk o niepodległość. Wiemy, że mit powstania zagrzewał do walki o niepodległość następne pokolenia Polaków. Symboliczne jest to, że to powstanie było ostatnim, które łączyło [nasze] narody, gdy wspólnie walczyliśmy o ojczyznę, o Rzeczpospolitą, o Wielkie Księstwo Litewskie.

A miejsce to właśnie w Wilnie, ta kaplica centralna na Rossie, tę wspólnotę walki jeszcze bardziej podkreśla, przez to, że spoczywają tutaj przywódcy powstania, zarówno Zygmunt Sierakowski, jaki Konstanty Kalinowski, którzy są bohaterami i innych narodów, jak np. Kalinowski jest bohaterem narodu białoruskiego.

Ponad rok temu pochowano tutaj przywódców powstania. Wielka uroczystość ugruntowała ten symbol. Mamy dziś miejsce, gdzie wszystkie nasze narody mogą pielgrzymować”.

PODCASTY I GALERIE