ZW TV
zw.lt

Sonda: Mieszkańcy Butrymańc o Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Litwa przystąpiła do Unii Europejskiej. Zapytaliśmy mieszkańców Butrymańc, jakie korzyści dla naszego kraju wynikają z przynależności do wspólnoty państw europejskich?

Co w ciągu tych 13 lat zmieniło się na lepsze, a co pogorszyło? Czy odczuwają we własnym życiu plusy bycia obywatelami Unii?

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!