Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Wiec nauczycieli w Wilnie

Przed gmachem rządu RL odbył się wiec nauczycieli pt. „Ostatni dzwonek”, który zgromadził ponad 6 tys. osób. Jednym z inicjatorów protestu był znany litewski dziennikarz Andrius Tapinas. Pedagodzy protestowali przeciwko wynagrodzeniom etatowym i zbyt małym zarobkom. Średnie wynagrodzenie nauczyciela na Litwie wynosi 934 euro z podatkami.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!