Wilno i Wileńszczyzna
BNS

W marcu plan wsparcia finansowego Wileńszczyzny

Rząd Litwy przygotuje plan wsparcia finansowego Wileńszczyzny – postanowiono podczas czwartkowego spotkania litewskich ministrów spraw wewnętrznych, oświaty i kultury. Plan ma być opracowany od 21 marca br.

Ministrowie wskazali przede wszystkim na potrzebę zmniejszenia nierówności społecznej, polepszenie sytuacji gospodarczej i zapewnienia potrzeb wielonarodowego społeczeństwa Wileńszczyzny, zamieszkałej przez Polaków, Litwinów, Rosjan, a także Białorusinów, Tatarów, Karimów i przedstawicieli innych mniejszości narodowych.

,,Chcąc zrealizować te trzy cele należy koordynować działania różnych resortów. (…)Uzgodniliśmy zasady współpracy, gdyż każdy z resortów ma swoje odrębne projekty dla tego regionu” – powiedział w rozmowie z agencją BNS minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiunas.

Minister poinformował, że jego resort na realizację projektów w tym regionie do 2020 r. przewidział 15 mln euro z unijnych funduszy strukturalnych.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!