Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Uczniowie rejonu wileńskiego zdobyli 52 „setki”

Tegoroczni maturzyści rejonu wileńskiego zdobyli 52 „setki”, w roku ubiegłym „setek” było 29 – poinformowała administracja rejonu wileńskiego.

Najwięcej „setek” mają uczniowie Gimnazjum Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. 8 uczniów tej placówki otrzymało 100 pkt. egzaminacyjnych.

Ogółem w rejonie maturę zdawało 630 uczniów. 56 proc. maturzystów wybrało egzamin państwowy z języka litewskiego. Egzamin zdało 80,6 proc. uczniów.

W tym roku z języków obcych górował egzamin z angielskiego. 347 uczniów wybrało język angielski.

Państwowy egzamin z matematyki, który jest niezbędny do ubiegania się o bezpłatne studia wyższe, zdawało 235 uczniów.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!