Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Od 1 marca e-rejestracja do stołecznych szkół

1 marca uczniowie będą mogli zapisać się do wileńskich szkół za pośrednictwem platformy internetowej svietimas.vilnius.lt – informuje stołeczny samorząd. W ten sposób rodzice będą mogli uniknąć długich kolejek podczas zapisów do placówki oświatowej.

Podania za pośrednictwem platformy internetowej svietimas.vilnius.lt można składać do stołecznych szkół na rok szkolny 2018/2019.

W przypadku uczniów do lat 14 wniosek składa jeden z rodziców albo opiekun, starsi uczniowie mogą się rejestrować sami. Termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na to, czy dziecko trafi do konkretnej szkoły. Ważnym kryterium będzie natomiast miejsce zamieszkania dziecka. Pierwszeństwo będą mieli zatem uczniowie mieszkający na terenie obwodu danej szkoły oraz ci pod opieką jednego z rodziców, a także dzieci z rodzin wielodzietnych.

Samorząd stolicy zapewnia, że nie ma powodu, żeby się śpieszyć z zapisem do szkoły – w systemie elektronicznym rejestracji można dokonać o dowolnej i dogodnej dla rodziców porze, podania będą przyjmowane na bieżąco.

Podania można składać również bezpośrednio w placówkach oświatowych, tak jak wcześniej.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!