Ogłoszenia Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Kolejna edycja konkursu krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza VI Konkurs Krasomówczy "Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę".

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. Eliminacje konkursowe odbędą się w dwu grupach wiekowych (młodzież szkolna oraz dorośli). W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2015 i 2016 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.

Czas wystąpienia 10-15 minut.

Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
ciekawe ujęcie tematu,
spójność wypowiedzi,
sugestywność wypowiedzi,
jasność i logiczność formułowania myśli,
poprawność językową,
bogactwo języka,
kontakt ze słuchaczami.

Prezentacja przemówień odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501.

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 6 grudnia 2017 r. na adres: krasomowczy.leu@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. telefon kontaktowy i e-mail.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzą doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć. Warsztaty odbędą się w dniu 25 listopada 2017 r. w godz. 10.00- 14.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501. Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 23 listopada na adres: krasomowczy.leu@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!