Wilno i Wileńszczyzna
BNS Mirosława Januszkiewicz

Jarosław Kamiński: Możliwe, że dozorcy stali się zakładnikami spółek i nieuczciwie działającego związku zawodowego

,,Władze miasta nie zaprzeczają, iż są dłużne spółkom odpowiedzialnym za sprzątanie miasta” - w rozmowie z radiem Znad Wilii powiedział wicemer Jarosław Kamiński. Dług samorządu wobec firm sprzątających wynosi ponad 10 mln litów, co z kolei przekłada się na zadłużenie wobec dozorców, którzy nie dostają wynagrodzeń od kilku miesięcy.

Władze samorządu zwróciły się o pożyczkę do Ministerstwa Finansów. Cześć pieniędzy już wpłynęło na konto samorządu, kolejne oczekiwane są w trzecim kwartale, wtedy też zostaną wypłacone zaległe wynagrodzenia dla stołecznych dozorców.

Wicemer J. Kamiński nie odrzuca możliwości, że dozorcy stali się zakładnikami spółek i możliwie nieuczciwie działającego związku zawodowego, który prowadzi szantaż wciągając w to pracowników.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!