Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

100 mieszkańców Wilna zostanie ukaranych za niewywieszenie flagi

100 mieszkańców Wilna zostanie ukaranych karą grzywny za niewywieszenie flag państwowych 16 Lutego, poinformował stołeczny samorząd.

Obowiązkiem obywatelskim każdego zarządcy lub administratora bloku mieszkalnego jest wywieszanie podczas narodowych świąt flagi państwowej.

Trójkolorową muszą wywieszać również właściciele prywatnych posesji, a także osoby będące zarządcami państwowych i samorządowych budynków.

To wynika nie tylko z Ustawy o fladze państwowej, ale jest wyrazem poszanowania dla państwa i jego symboli, napisano w komunikacie prasowym samorządu.

Państwowa flaga jest wywieszana 16 Lutego, 11 Marca i 6 Lipca. Za niewywieszenie flagi zarządcy budynków mieszkalnych będą ukarani grzywną od 10 do 30 litów, a kierownictwo instytucji państwowych i samorządowych od 30 do 60 litów.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!