Żydzi

Mniejszości narodowe a 11 marca: Żydzi

Mniejszości narodowe a 11 marca: Żydzi

Z okazji Dnia Odrodzenia Litwy życzenia składa prezes Wspólnoty Żydów Litwy Faina Kukliansky. Na Litwie mniejszości narodowe stanowią ponad 15 proc. W naszym kraju mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Na Litwie mieszka ok. 3000 tys. osób narodowości żydowskiej. Żydzi na Litwie mieszkają od XIV wieku.

Polski Klub Dyskusyjny na Marszu Pamięci w Malatach

Polski Klub Dyskusyjny na Marszu Pamięci w Malatach

W poniedziałkowe popołudnie w Malatach odbył się Marsz Pamięci, którego celem było uczczenie pamięci około 2 tys. zamordowanych przed 75 laty mieszkańców miasteczka narodowości żydowskiej – niemal całej społeczności żydowskiej. W marszu wzięli udział także Polacy z Litwy – przedstawiciele Polskiego Klubu Dyskusyjnego.