zdjęcie

Apel do wilnian – czy rozpoznacie żołnierzy AK ze zdjęcia?

Apel do wilnian – czy rozpoznacie żołnierzy AK ze zdjęcia?

Nasza redakcja otrzymała zdjęcie zrobione 13 lipca 1944 roku, które przedstawia żołnierzy AK – młodych wileńskich chłopców – na placu Katedralnym w Wilnie. Prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii UwB w Wilnie, badacz historii partyzantki na Ziemi Wileńskiej ma nadzieję, że z pomocą mieszkańców Wilna uda się ustalić nazwiska tych żołnierzy.