za granicą

Cmentarze i groby polskie poza granicami Rzeczypospolitej

Cmentarze i groby polskie poza granicami Rzeczypospolitej

Dokumentowanie zabytków sztuki sepulkralnej oraz gromadzenie informacji o stanie zachowania polskich grobów i cmentarzy cywilnych, Miejsc Pamięci Narodowej, grobów i cmentarzy wojennych rozrzuconych na obszarze dawnych ziem Rzeczypospolitej i rozsianych po wszystkich kontynentach należy do ważnych działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związanych z ochroną polskiej spuścizny pozostającej poza granicami Rzeczypospolitej.