Wilno

UwB w Wilnie zaprasza na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową

UwB w Wilnie zaprasza na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie.