Wilno

Włodzimierz Mędrzecki: Kwiecień 1919 r. to początek gry o Wilno

Włodzimierz Mędrzecki: Kwiecień 1919 r. to początek gry o Wilno

Odezwa Józefa Piłsudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego była propozycją stworzenia wspólnego frontu Polaków, Litwinów i Białorusinów. Głównym przeciwnikiem tej koalicji mieli być bolszewicy – mówi PAP prof. Włodzimierz Mędrzecki, historyk z PAN, autor książki „Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939”.

Niedziela Palmowa w Wilnie

Niedziela Palmowa w Wilnie

Dzisiaj (14 kwietnia) Kościół Katolicki obchodzi Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień, będący okresem wyciszenia, skupienia i przeżywania męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła do poświęcenia palemki, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Liturgia wspomina w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.