Wilno

Sellin: Trzeba pilnować, żeby polskie ślady w Wilnie zostały zachowane

Sellin: Trzeba pilnować, żeby polskie ślady w Wilnie zostały zachowane

„Litwa otworzyła się na to, by pieniądze państwa polskiego były przeznaczone na renowację istotnych zabytków sakralnych Wilna” – powiedział w rozmowie z zw.lt Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego RP. W Wilnie zakończyło się właśnie kilkudniowe spotkanie polsko – litewskiej grupy eksperckiej do spraw zachowania dziedzictwa kulturowego.