Uniwersytet im. Michała Römera

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Barbara Stankiewicz

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Barbara Stankiewicz

„Celem Ekspedycji Narodowej będzie przedstawienie Litwinom Polski, może też mówienie o litewskiej polskości, o której często mało wiemy i przybliżenie Polakom na Litwie trochę innej Polski. Warto było wpaść na pomysł takiego projektu, aby więcej osób poznało tę część historii Litwy, która jest wielokulturowa, wielonarodowa i polskojęzyczna, czego Litwini często nie wiedzą. Myślą, że na Litwę powinniśmy patrzeć przez pryzmat wyłącznie litewskojęzyzcznej historii, co jest często dużym błędem” – mówi dr Barbara Stankiewicz, uczestniczka tegorocznej Ekspedycji Narodowej na czele z prof. Alfredasem Bumblauskasem, gość projektu „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.