Uniwersytet Edukologiczny

Konkurs krasomówczy dla odważnych i wybranych

Konkurs krasomówczy dla odważnych i wybranych

9 grudnia odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu Krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”, który od pięciu lat organizuje Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwerystetu Edukologicznego zaprasza na studia

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwerystetu Edukologicznego zaprasza na studia

CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ na Wydziale Edukacji Humanistycznej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego informuje, że reorganizacja szkolnictwa wyższego (m.in. łączenie uczelni wyższych na Litwie) nie dotyczy kierunków studiów, dlatego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym nadal będą realizowane 4-letnie studia bakalarskie filologia polska ze specjalizacją nauczycielską (kod programu 612X13010).

Konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”

Konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”

8 – 9 października w Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”. Podczas jej obrad głównie na materiale literacko-językowym będą omawiane zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej.