świadek historii

Świadek Historii: Nagrody dla osób i organizacji spoza Polski

Świadek Historii: Nagrody dla osób i organizacji spoza Polski

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza trzecią edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej.