Spotkanie

Kolejne spotkanie w sprawie polskich podręczników na Litwie

Kolejne spotkanie w sprawie polskich podręczników na Litwie

W Centrum Rozwoju Edukacji (Ugdymo plėtotės centras) przy MOiN Litwy (7 marca), na zaproszenie p. o. dyrektora Centrum R.Totoraitisa odbyła się narada w kwestii omówienia możliwości przygotowania podręczników do nauki języka ojczystego polskiego dla szkół, w których nauczanie jest prowadzone w języku mniejszości narodowych.

Spotkanie dla zainteresowanych ofertą studiów w Polsce

Spotkanie dla zainteresowanych ofertą studiów w Polsce

8 lutego w godz. 15.00-16.00 w dużej sali Domu Kultury Polskiej odbędzie się spotkanie przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz wybranych uczelni polskich. Na spotkanie zapraszani są wszyscy zainteresowani ofertą studiów w Polsce (absolwenci szkół polskich, studenci i in.) adresowaną do osób narodowości polskiej.