Soleczniki

Solecznickie placówki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego

Solecznickie placówki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego

Podobnie jak w latach ubiegłych w ostatnich tygodniach sierpnia specjaliści wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, przedstawiciele Solecznickiego Oddziału Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego oraz Państwowej Służby Żywności i Weterynarii dokonali oceny przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.