Socjaldemokraci

Radczenko: Przed Šimašiusem stoją trzy wyzwania

Radczenko: Przed Šimašiusem stoją trzy wyzwania

„Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone” – te słowa jak ulał pasują do wyników Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej w wyborach lokalnych. Po I turze wiele osób zwracało mi uwagę, że gdybym wystartował z innego ugrupowania lub komitetu – zdobyłbym mandat radnego. Możliwe, że miały rację. Jednak mandat (przynajmniej dla mnie) nigdy nie był celem samym w sobie, a tylko środkiem.

Mniejszości narodowe potrzebują szacunku

Mniejszości narodowe potrzebują szacunku

Dlaczego mniejszościom narodowym brakuje szacunku ze strony państwa? Dlaczego nacjonalizm i neoliberalizm mogą marginalizować mniejszości narodowe? Dlaczego Litwini nic nie wiedzą o Polakach? – tym i innym zagadnieniom była poświęcona konferencja o polityce państwa względem mniejszości narodowych, zorganizowana przez socjaldemokratów. Na konferencji nie zabrakło również głosu litewskich Polaków.