SNPL

XXII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”

Konferencja SNPL: Dialog historyczny to bardzo ważna kwestia w stosunkach polsko-litewskich

Konferencja SNPL: Dialog historyczny to bardzo ważna kwestia w stosunkach polsko-litewskich

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

O roli mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa narodowego – konferencja w Wilnie

O roli mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa narodowego – konferencja w Wilnie

Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub marginalizować pewne grupy społeczne

Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub marginalizować pewne grupy społeczne

Malewski: Problematyki mniejszości narodowych nie można zostawić tylko dla polityków

Malewski: Problematyki mniejszości narodowych nie można zostawić tylko dla polityków