SNPL

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

W Wilnie rozpoczęła się konferencja „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ciągu trzech dni przedstawiciele ośrodków akademickich z Litwy i Polski będą dyskutowali o roli mniejszości narodowych w kontekście bezpieczeństwa narodowego w różnych odsłonach – politycznej, gospodarczej, historycznej, socjalnej, kulturowej.