Senat RP

Do 15 maja złóż wniosek o stypendium Senatu RP!

Do 15 maja złóż wniosek o stypendium Senatu RP!

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków stypendialnych dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018. Nabór będzie trwał od 11 kwietnia do 15 maja 2018 r.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło dokument końcowy

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło dokument końcowy

Na zakończenie dwudniowego posiedzenia w Senacie RP we wtorek Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy przyjęło dokument końcowy, w którym pierwszoplanowo potraktowano kwestie wielostronnego wsparcia dla Ukrainy, przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich na Białorusi oraz zagrożeń cybernetycznych.