Senat RP

W Senacie RP – o problemach polskich mediów na Wschodzie

W Senacie RP – o problemach polskich mediów na Wschodzie

W Senacie RP odbyła się konferencja „Media Polskie na Wschodzie”, w której wzięli udział także przedstawiciele mediów polskich na Litwie.Na konferencji przyjęto statut Stowarzyszenia „Federacja Mediów Polskich na Wschodzie”.