Sejm RP

Sejm RP przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca ’68

Sejm RP przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca ’68

„Sejm RP wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi” – głosi treść przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały, która uczciła pamięć o wydarzeniach Marca ’68.

Sejm RP znowelizował Kartę Polaka

Sejm RP znowelizował Kartę Polaka

Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie – zakłada znowelizowana we wtorek wieczorem przez Sejm Karta Polaka.

Sejm RP: Rzeź na Wołyniu była ludobójstwem

Sejm RP: Rzeź na Wołyniu była ludobójstwem

Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane mianem ludobójstwa – takie m.in. stwierdzenie znajduje się w uchwale dot. rzezi wołyńskiej, którą w piątek przyjął Sejm.