Salon polityczny

Michał Królikowski: Ochrona danych osobowych to bardzo trudny temat

Michał Królikowski: Ochrona danych osobowych to bardzo trudny temat

„Ochrona danych osobowych jest jednym z najtrudniejszych tematów, które dzisiaj będą przedmiotem obrad rady ministrów sprawiedliwości” – powiedział gość Salonu Politycznego Radia Znad Wilii, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości RP Michał Królikowski.