rynek pracy

Barometr zatrudnienia w 2019 roku

Barometr zatrudnienia w 2019 roku

Co roku Służba Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy przygotowuje barometr pracy prezentujący możliwości zatrudnienia w kraju. Barometr pracy klasyfikuje 155 zawodowych grup i strukturę rynku pracy w poszczególnych okręgach. Tegoroczny wykaz zawiera również dane dotyczące średniego wynagrodzenia, jakiego może się spodziewać przedstawiciel konkretnego zawodu.

Nowe możliwości na rynku pracy dla młodzieży

Nowe możliwości na rynku pracy dla młodzieży

Bezrobocie wśród osób do lat 30 jest jednym z najważniejszych problemów Unii Europejskiej. Zarówno popularne już od wielu lat wymiany studentów, jak i praktyki studenckie, dosyć intensywnie promowane przez UE, mają na celu zmniejszenie bezrobocia młodzieży.

Sejm zagłosuje nad ułatwieniem warunków dla zagranicznych przedsiębiorców

Sejm zagłosuje nad ułatwieniem warunków dla zagranicznych przedsiębiorców

Zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący biznes na Litwie muszą płacić pracownikom wynagrodzenie równe co najmniej dwu średnim miesięcznym wynagrodzeniom, a w spółce powinien być zatrudniony przynajmniej jeden obywatel Unii Europejskiej – zadecydował sejmowy Komitet Spraw Zagranicznych, rozpatrujący przedstawione sejmowi przez rząd poprawki do Ustawy o statusie prawnym cudzoziemców.