rynek pracy

Sejm zagłosuje nad ułatwieniem warunków dla zagranicznych przedsiębiorców

Sejm zagłosuje nad ułatwieniem warunków dla zagranicznych przedsiębiorców

Zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący biznes na Litwie muszą płacić pracownikom wynagrodzenie równe co najmniej dwu średnim miesięcznym wynagrodzeniom, a w spółce powinien być zatrudniony przynajmniej jeden obywatel Unii Europejskiej – zadecydował sejmowy Komitet Spraw Zagranicznych, rozpatrujący przedstawione sejmowi przez rząd poprawki do Ustawy o statusie prawnym cudzoziemców.