reorganizacja

Litewscy uczniowie z Antokola: Dajcie nam własny kąt

Litewscy uczniowie z Antokola: Dajcie nam własny kąt

Podczas gdy społeczność Szkoły Średniej im. J. Lelewela modliła się w intencji swojej szkoły w kościele św. św. Piotra i Pawła, uczniowie, rodzice i nauczyciele Progimnazjum na Antokolu zorganizowali pikietę pod Samorządem Miasta Wilna, wyrażając poparcie dla wcześniejszych decyzji rady miasta. Właśnie ta szkoła, która obecnie dzieli budynek z polsko-rosyjskim Lelewelem, po reorganizacji miałaby zająć wszystkie pomieszczenia na Antokolu.