rejon solecznicki

Związek Nauczycielstwa Polskiego świadczy pomoc placówkom oświatowym i zespołom artystycznym w rejonie solecznickim

Związek Nauczycielstwa Polskiego świadczy pomoc placówkom oświatowym i zespołom artystycznym w rejonie solecznickim

Współpraca pomiędzy samorządem rejonu solecznickiego a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęła się przed 29 laty, kiedy to goście z Polski po raz pierwszy odwiedzili Szkołę Podstawową w Podborzu. W ciągu wielu lat pielęgnowane kontakty dały piękny wynik, ponieważ polscy pedagodzy zaczęli wspierać również Szkołę Podstawową w Dajnowie, Szkołę Specjalną w Solecznikach, przedszkole w Taboryszkach.