raport

EFHR sporządziła raport alternatywny na temat sytuacji mniejszości narodowych

EFHR sporządziła raport alternatywny na temat sytuacji mniejszości narodowych

W 2018 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) złożyła raport alternatywny w sprawie wdrażania Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych (FCPNM) na Litwie. Raport ocenia implementację Konwencji Ramowej przez Departament ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Dokument został wysłany do Rady Europy, która nadzoruje przestrzeganie Konwencji.

VSD o litewskich Polakach: Sytuacja się polepszyła

VSD o litewskich Polakach: Sytuacja się polepszyła

Sytuacja się polepszyła, dlatego przedstawiciele mniejszości polskiej na Litwie nie zostali wymienieni w raporcie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego  – oświadczył szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) Darius Jauniškis.