Radczenko

Radczenko: O możliwych i niemożliwych koalicjach AWPL

Radczenko: O możliwych i niemożliwych koalicjach AWPL

Są koalicje możliwe i niemożliwe. Są też koalicje skazane na upadek i skazane na przetrwanie. To, które są możliwe, a które skazane na upadek — nie zależy od wypowiedzi polityków, publicystów i dziennikarzy, tylko od konstelacji politycznej.

Radczenko: Działania Karosasa i Vaičiūnienė psują wizerunek Litwy

Radczenko: Działania Karosasa i Vaičiūnienė psują wizerunek Litwy

Gdy w sobotę, nomen omen 1 kwietnia, usłyszałem wiadomość, iż przedstawicielka rządu na powiat wileński Vilda Vaičiūnienė zamierza zbadać decyzję Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego o nadaniu jednej z ulic we wsi Pustołówka imienia Tadeusza Konwickiego pod kątem możliwych „zagrożeń dla porządku publicznego”, wydało mi się, że to może i nie najwyższych lotów, ale żart primaaprilisowy.

Radczenko: Refleksje (Po)Wołyńskie

Radczenko: Refleksje (Po)Wołyńskie

Gdy się poczyta polskie media, może powstać wrażenie, że pokazy „Wołynia” Wojciecha Smarzowskiego w Wilnie przeszły w atmosferze konfrontacji, sporów, pikiet i nagonki ze strony Litwinów i Ukraińców. Jest to jednak wrażenie błędne.

Radczenko: Dyskryminujcie nas pozytywnie

Radczenko: Dyskryminujcie nas pozytywnie

Przed kilkoma dniami powstała w grudniu ub.r. z inicjatywy eks-premiera Andriusa Kubiliusa grupa poselska im. Trzeciego Maja, jednocząca posłów na Sejm RL ze wszystkich frakcji (w tym z frakcji AWPL-ZChR) zainteresowanych rozwiązaniem problemów mniejszości narodowych, zwróciła się do premiera, minister oświaty i nauki, prezydenta konferencji rektorów uniwersytetów oraz rektorów kilku litewskich szkół wyższych z propozycją, aby przy wstępowaniu na uczelnie wyższe były przyznawane dodatkowe punkty za znajomość języków obcych, w tym między innymi polskiego i rosyjskiego.