Rada Miasta Wilna

Ludkowski: Utrzymanie Domu Polskiego kosztuje 800 tys. euro rocznie

Ludkowski: Utrzymanie Domu Polskiego kosztuje 800 tys. euro rocznie

„W ciągu 15 lat działalności udało się ustabilizować sytuację finansową Domu Kultury Polskiej, jesteśmy instytucją samofinansującą się, co jest bardzo ważne. Koszty utrzymania wynoszą prawie 800 tys. euro, z tego w grudniu otrzymaliśmy jedynie skromną dotację w wysokości 30 tys. złotych od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, za co jesteśmy wdzięczni. Widać jednak, że znaczną sumę musimy wypracować sami” – mówi Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, radny miasta Wilna.