Propaganda

Boćkowski: Prorosyjskie sympatie Polaków wynikają z polityki państwa litewskiego

Boćkowski: Prorosyjskie sympatie Polaków wynikają z polityki państwa litewskiego

„W momencie, kiedy władze litewskie nie potrafią przeciągnąć na swoją stronę Polaków mieszkających na Litwie, jedyną sensowną siłą mogącą przypominać im, że Rosja to nie przyjaciel, a potencjalne zagrożenie, jest Warszawa. To jednak wymagałoby wywrócenia dotychczasowej polityki litewskiej” – mówi w rozmowie z zw.lt Daniel Boćkowski, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, badacz między innymi losów ludności polskiej w Związku Radzieckim.