prawa wyborcze kobiet

100 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze

100 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze

100 lat temu, wraz z powstaniem II Rzeczypospolitej, Polki jako jedne z pierwszych w Europie uzyskały czynnie i bierne prawo wyborcze. Miała na to wpływ umocniona w XIX w. rola kobiet w polskim społeczeństwie – uważa historyk z KUL dr Robert Derewenda.