pozytywna dyskryminacja

Radczenko: Pozytywna dyskryminacja mniejszości narodowych jest niezbędna