Pomoc Polakom na Wschodzie

Mackiewicz: Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął

Mackiewicz: Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął

Prezes ZPL Michał Mackiewicz nie zgadza się z przedstawionymi przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” faktami, zgodnie z którymi wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 wynosi 127 790,51 zł.