polskie miejsca pamięci narodowej

Apel Ambasady RP: Polskie Miejsca Pamięci Narodowej w przedwojennym obiektywie

Apel Ambasady RP: Polskie Miejsca Pamięci Narodowej w przedwojennym obiektywie

„Strona polska, dzięki inicjatywie społeczności polskiej, a także życzliwości władz państwowych i samorządów Republiki Litewskiej od lat dąży do odtworzenia, bądź odnowienia takich miejsc pamięci. W większości przypadków nie dysponujemy praktycznie żadnymi przedwojennymi zdjęciami takich miejsc, które mogą być bardzo pomocne w odtworzeniu ich pierwotnego wyglądu” – czytamy w komunikacie Ambasady RP. Placówka dyplomatyczna zwraca się o pomoc do mieszkańców Litwy.