Polska

80 lat temu Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne

80 lat temu Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne

19 marca 1938 r. Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne. Nastąpiło to w wyniku ostrego kryzysu politycznego, którego bezpośrednią przyczyną było zastrzelenie na granicy przez strażników litewskich polskiego żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza. 17 marca 1938 r. rząd polski wystosował wobec Kowna ultimatum, w którym jedynym żądaniem było bezwarunkowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Dwa dni później ultimatum zostało przez stronę litewską przyjęte.