politycy

Politycy i naukowcy: Czy Litwa odzyskuje Piłsudskiego?

Politycy i naukowcy: Czy Litwa odzyskuje Piłsudskiego?

W Wilnie zakończyła się dwudniowa konferencja „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie na Litwie, które zgromadziło wybitnych historyków, dziennikarzy, publicystów z Polski i Litwy. Duże było zainteresowanie publiczności – niemal podczas całej konferencji sala była pełna, co, jak przyznają sami historycy, nie jest typowe dla imprez naukowych. Dla Polaków Piłsudski jest bohaterem – to fakt właściwie niezaprzeczalny. A dla Litwinów? Czy potrafią dostrzec różne strony jego osobowości i jego działania, przejść do porządku dziennego nad kwestią Wilna i w pełni docenić, że Marszałek był synem ziemi litewskiej? Podczas konferencji zapytaliśmy o to litewskich polityków, politologów i historyków.