Polacy na Litwie

Radczenko: Polacy na Litwie chcą szacunku

Radczenko: Polacy na Litwie chcą szacunku

Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym litewskim politykiem rosyjskiego pochodzenia o prawach mniejszości narodowych. „Nie rozumiem postulatu dwujęzycznych nazw ulic czy miejscowości. Przecież wszyscy, i Polacy, i Litwini, jesteśmy w stanie po litewsku przeczytać w jakim mieście mieszkamy czy przy jakiej ulicy znajduje się nasz dom” — nie krył wątpliwości, co do jednego z sztandarowych postulatów polskiej mniejszości na Litwie. Odpowiedziałem, że rzeczywiście ma po części rację.

Trwa zjazd ZPL. Miażdżąca krytyka Mackiewicza wobec Polski

Trwa zjazd ZPL. Miażdżąca krytyka Mackiewicza wobec Polski

W Domu Kultury Polskiej trwa XV Zjazd Związku Polaków na Litwie. Z 449 delegatów wytypowanych do tego zgromadzenia, w DKP stawiło się 386. Z rozmów w kuluarach wynika jednak, że przedstawiciele kół nie wiedzą, kto będzie kandydował na prezesa związku, ani czy potwierdzą się dotychczasowe spekulacje – na kolejną kadencję zostanie wybrany Michał Mackiewicz.