Pisownia nazwisk

Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta Litwę o nazwiska

Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta Litwę o nazwiska

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do litewskiego rządu o podanie informacji związanej ze zmianami w systemie prawnym, które miałyby umożliwić pisownię z użyciem liter nielitewskiego alfabetu nielitewskich nazwisk w oficjalnych dokumentach.

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Przedstawione Państwowej Komisji Języka Litewskiego projekty ustaw nie zawierały przypadków dotyczących mniejszości narodowych mieszkających na Litwie, toteż wnioski komisji dotyczą Litwinów, którzy zawarli małżeństwo z obywatelami innych krajów, bądź dzieci urodzonych w takich małżeństwach – mówi przewodnicząca komisji Daiva Vaišnienė.

Baliko: Mniejszości narodowe nie ubiegają się o oryginalną pisownię nazwisk

Baliko: Mniejszości narodowe nie ubiegają się o oryginalną pisownię nazwisk

„Zadecydowaliśmy, że sprawy dotyczące oryginalnej pisowni nazwisk zostaną skierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jako że decyzje Najwyższego Sądu Administracyjnego nie są satysfakcjonujące dla Litwy. Nie może być sytuacji, że jedna wersja nazwiska widnieje w Rejestrze Mieszkańców, inna zaś w paszporcie” – mówi Ewelina Baliko, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, która reprezentuje w sądach osoby ubiegające się o zapis imienia i nazwiska zgodny z oryginalną pisownią.