Pisownia nazwisk

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Przedstawione Państwowej Komisji Języka Litewskiego projekty ustaw nie zawierały przypadków dotyczących mniejszości narodowych mieszkających na Litwie, toteż wnioski komisji dotyczą Litwinów, którzy zawarli małżeństwo z obywatelami innych krajów, bądź dzieci urodzonych w takich małżeństwach – mówi przewodnicząca komisji Daiva Vaišnienė.

Baliko: Mniejszości narodowe nie ubiegają się o oryginalną pisownię nazwisk

Baliko: Mniejszości narodowe nie ubiegają się o oryginalną pisownię nazwisk

„Zadecydowaliśmy, że sprawy dotyczące oryginalnej pisowni nazwisk zostaną skierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jako że decyzje Najwyższego Sądu Administracyjnego nie są satysfakcjonujące dla Litwy. Nie może być sytuacji, że jedna wersja nazwiska widnieje w Rejestrze Mieszkańców, inna zaś w paszporcie” – mówi Ewelina Baliko, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, która reprezentuje w sądach osoby ubiegające się o zapis imienia i nazwiska zgodny z oryginalną pisownią.

Konferencja „Pisownia imion i nazwisk – wyzwania i decyzje“

Konferencja „Pisownia imion i nazwisk – wyzwania i decyzje“

13 maja w Sali posiedzeń Kolegium w samorządzie miasta Wilno Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) organizuje konferencję „Pisownia imion i nazwisk – wyzwania i decyzje“. Celem konferencji jest przegląd prawodawstwa litewskiego w zakresie pisowni imion i nazwisk, najnowszej praktyki sądowej (m.in. sprawy „Pauwels“, „Wardyn“ i innych), jak również wspólne omówienie możliwych rozwiązań.