pielgrzymka

Trzeci dzień pielgrzymowania: Kana Galilejska, Nazaret, Góra Tabor

Trzeci dzień pielgrzymowania: Kana Galilejska, Nazaret, Góra Tabor

Trzeci dzień pielgrzymki rozpoczął się od Kany Galilejskiej, gdzie uczestnicy wyprawy mieli możliwość nie tylko sprawowania Eucharystii. Małżeństwa mogły odnowić przymierza małżeńskie i odczuć bliskość Chrystusa. Był to moment wzruszający dla wszystkich świadków tego wydarzenia. Po Kanie Galilejskiej pielgrzymka przybyła do Nazaretu, gdzie odwiedziła źródło Maryi, później zawitała do Bazyliki Zwiastowania Pańskiego, jednej z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Kolejno stopy pielgrzymów stanęły w Kościele św. Józefa. Następnie pielgrzymi mogli skorzystać z czasu wolnego, podczas którego poznawali stronę kulinarno-handlową Nazaretu. Kolejno grupa odwiedziła górę Tabor, miejsce przejawienia pańskiego, gdzie podróżnicy mieli okazję na prywatną modlitwę. Zdaniem księdza Edwarda Kirstukasa jest to miejsce, w którym można odczuć bliskość Boga, ponieważ właśnie na górze Tabor człowiek może się poczuć małostkowym wobec stworzonego świata. Góra Tabor była ostatnim przystankiem trzeciego dnia pielgrzymki „Śladami Chrystusa”.