Paweł Żemojcin

Ivan Komarenko w redakcji Znad Wilii

Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu