Paweł Żemojcin

Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

„W rejonie wileńskim mamy problem z dialogiem. Dialogiem między mieszkańcami, dialogiem na szczeblu politycznym. Młodzież jest mało aktywna społecznie, nie bierze udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu państwa, ale też na szczeblu rejonowym. Oczywiście, mamy jakieś kółka, szkoły muzyczne, na tym jednak edukacja młodzieży się nie kończy. Poprzez edukację powinniśmy wyłonić z tej młodzieży liderów, aktywistów, którzy mieliby pomysły na rozwój rejonu wileńskiego” – uważa Paweł Żemojcin, socjaldemokrata, doradca radnego rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego.